Проектиране на кръстовище със Civil Site Design (видео)

Три много добри филмчета за проектиране на кръстовище със Civil Site Design от Андрю Бенсън (на Английски език).

Във филмчетата са засегнати основните геометрични техники за създаване и редактиране на осите на улиците, бордюрните криви, островите, както и цялостното представяне на модела в Model Viewer на Civil Site Design: