Онлайн Семинар Civil Site Design 25.02.2021 (Видео)


В този онлайн семинар разглеждаме основните функции за изграждане на инфраструктурни модели с програмата Civil Site Design v21:

  • Изграждане на типови напречни профили;
  • Бързо редактиране на нивелети на оси и бордюри;
  • Извличане на информация от CSD модела;
  • Изследване и представяне в Model Viewer;