Civil Site Design Plus – Част 2 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 2 от 3) се продължава с изграждане и редакция на базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

  • Промяна на параметрите на пътния обект;
  • Редакция на земна основа;
  • Надлъжни и напречни профили;
  • Обеми и анализ на видимост;
  • Пътна маркировка.