CSD Plus пример за рехабилитация и реконструкция (видео)

Пример за рехабилитация и реконструкция в Civil Site Design Plus:

  • Вмъкване на точки и характерни линии – център, ляво и дясно;
  • Сравняване на централните точки с проектната ос;
  • Задаване на линиите на сеченията в централните точки;
  • Типов напречен профил за рехабилитация и реконструкция;
  • Контрол на надлъжния профил с информация за минимална дълбочина в ляво и дясно;
  • Подробен репорт за напречните никлони и преглед на предложените проектни надвишения в кривите.