Civil Site Design Plus проектиране на улици, кръстовища и уширения (Част 2)

Втора част от Civil Site Design Plus пример за проектиране на улици, кръстовища и уширения:

  • Добавяне на помощни повърхнини с наклон и отстояние от даден код чрез String Code Surface Extend;
  • Създаване на String обекти по помощната повърхнина с Create Draped Profile Strings;
  • Моделиране на отворени и затворени Grading обекти с типов напречен профил и с възможност за промяна на геометрията по нивелетата;
  • Отпечатване на Design Constraints във вертикалния редактор и контролиране на нивелетата;
  • Общ модел на проекта (Model Builder) от автоматичния TotalModel на пътища и кръстовища + допълнителните String и Grading обекти.