Category Archives: BricsCAD

Какво ново във версия Civil Site Design v25

Новият Civil Site Design V25 може да бъде инсталиран на следните платформи:

  • AutoCAD 2019 – 2025
  • Civil 3D 2019 – 2025
  • BricsCAD V21 – V24

Custom Variations | ScriptX
ScriptX е външен скриптов редактор за дефиниране и прилагане на промени в напречната геометрия на пътя – откоси, рампи, наклонени бордюри др.
В Design Data Form редактора (секцията Custom Variation) се намират списък с напречни редакции, които можете да свалите като външен скрипт файл. После в ScriptX редактора можете да настроите последователност от команди за съответните кодове и пикетни точки за приложение в геометрията на модела.

Ограничаване на повърхнини по кодове
Подобрено е триангулирането на проектните повърхнини чрез прилагане на кодове на триъгълниците за премахване, с което се оптимизира финалната геометрия. Кодовете, които прилагате, могат да се запишат във файл и да се прилагат и за други проектни модели.

Експорт на повърхнини и на модел
С новия интерфейс на версия CSD v25 можете да извлечете повърхнини в редица файлове формати като LandXML, 12da, DWG (3D Faces), DXF (3D Faces), TIFF, IFC, DEM, OBJ, STL, Point File и 3D PDF. Тримерният CSD модел може да бъде експортиран като 2D или 3D полилинии в DWG или DXF формат.

Осови напречни линии по слой
С тази нова функция можете да сгъстявате напречните линии на пътния модел на базата на върховете на 2D и 3D полилинии, така че да се опишат идеално уширенията вляво и вдясно. Необходимо е съответните полилинии да са в даден слой и при неговото избиране в Sample Sections by Layer опцията, геометрията на пътя идеално ще покрие тази на полилиниите.

Toolspace подобрения и нов Grading String Manager

В Toolspace секцията можете вече да печатате надлъжни и напречни профили, както и да включвате / изключвате напречните линии на дадена ос.
Чрез добавения Grading String Manager в секцията Toolspace можете да включвате / изключвате автоматичното подновяване на Grading обектите в модела.

Бързи команди в VGE редактора
В новата версия CSD v25 са добавени редица бързи комнди (CTRL + друг бутон) в VGE прозореца за надлъжна редакция. Можете по-лесно да добавяте / изтривате връх, да плъзгате по входящ или изходящ наклон и да включвате прозорзите за напречна редакция, шаблони, обеми, както и други полезни функции.

Вижте повече …

Излезе нова версия Civil Site Design v21

Новата версия Civil Site Design v21 може да се инсталира върху Civil 3D 2015 – 2021, AutoCAD 2015 – 2021 и BricsCAD v20. Наличен е също така и продукта Civil Site Design Plus, (вграден в AutoCAD OEM – икономично ефективен продукт, тъй като лицензът е постоянен, а не годишен). За повече информация, не се колебайте да се свържете с КАД Пойнт.

Continue reading

Civil Site Design Промоция

CSDДо 31.12.2016 можете да закупите нов лиценз на Civil Site Design v17 с включен едногодишен абонамент за 2340 EU (без ДДС), който да инсталирате на платформа AutoCAD, AutoCAD Civil 3D или BricsCAD. Ако нямате закупена платформа, можете да се възползвате от промоционалното предложение за Civil Site Design v17 с включен едногодишен абонамент с платформа BricsCAD v17 за 2850 EU (без ДДС).


КАД Пойнт ЕООД (Представител за България)
1750 София, кв. Полигона бл.43, вх.1, ет.2, офис 7 
тел.: +359 2 9833001, +359 2 9832972
e-mail.: infra@cadpoints.com