Tag Archives: Обучение

Онлайн курс Civil Site Design 07-09 Юни

Тридневен онлайн курс Civil Site Design (18 учебни часа)
07 Юни – 09 Юни 2022 (всеки ден от 09:00 до 14:00)

Цена: 390 лв с ДДС


Базовият курс по Civil Site Design е насочен към пътните проектанти за:

Създаване модел на пътя;
Изграждане на кръстовища;
Рехабилитация на пътища;
Създаване на цялостна проектна документация;

Програма

Проектиране на кръстовище със Civil Site Design (видео)

Три много добри филмчета за проектиране на кръстовище със Civil Site Design от Андрю Бенсън (на Английски език).

Във филмчетата са засегнати основните геометрични техники за създаване и редактиране на осите на улиците, бордюрните криви, островите, както и цялостното представяне на модела в Model Viewer на Civil Site Design: Continue reading