Stringer Survey – Решение за Геодезия

Stringer Survey представлява комплект от допълнителни приложения за работа в среда на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, или BricsCAD за нуждите на Геодезията.
По-долу са описани приложенията включени в Stringer Survey:

Stringer Topo – Това е основният модул за бързо прехвърляне на данните от геодезическия инструмент в CAD среда, обработката на точковите и линейните елементи и създаването на теренна повърхнина. Stringer Topo поддържа основните файлови формати на Leica, Trimble, Topcon и Sokkia, както и формата Field Book File (.fbk), използван в AutoCAD Civil 3D.
Приложението дава възможност да се редактират данните в табличен редактор преди да влязат в CAD среда като COGO точки. Тяхното представяне се задава чрез различни стилове за номер, координати, коти и описание, а в среда на AutoCAD Civil 3D се създават директно Civil 3D точки. Stringer Topo може интелигентно да свърже точките по техните кодове с 2D или 3D линейни обекти и дава възможност за последващо редактиране на тяхната геометрия.
Stringer Topo създава повърхнини по редица данни: точкови, създадените характерни линии, хоризонтали, 3D лица и др. Повърхнините в Stringer Topo са напълно идентични с тези в Civil Site Design, а чрез поддръжка на LandXML формат се осигурява бепроблемно прехвърляне и в редица други приложения. Добавена е и възможност за извличане на репорти за точковите, линейните и площните обекти.

 

Stringer ASpec – Модул за редакция на атрибутна информация към тръбни и пътни трасета. Добавена е и възможност за извличане на геометрията и атрибутната информация в .shp формат, чрез който може да се направи връзка с всички ГИС продукти на ESRI, Autodesk и други софтуерни производители.

 

Stringer ePlan – Модул за редакция на кадастрална информация по установени Австарлийски стандарти. Наличната геодезическа информация от Stringer Topo заедно с атрибутна информация за парцелите може да се прехвърли в LandXML формат и да се иззползва от редица други приложения.

 

Stringer Lot Utilities – Модул за работа с парцелни обекти в AutoCAD Civil 3D. Добавят се редица инструменти за създаване и надписване.

 

Още информация за Stringer Survey