Обучение

Тридневен курс Civil Site Design Plus (18 учебни часа)

18-20 Юни 2024 (09:00 – 14:00)

София, жк Полигона бл. 43 офис 7

Цена: 450 лв с ДДС


Базовият курс по Civil Site Design Plus е насочен към пътните проектанти за:

 • Създаване модел на пътя;
 • Изграждане на кръстовища;
 • Рехабилитация на пътища;
 • Създаване на цялостна проектна документация;

ПРОГРАМА:

 • Начални настройки на Civil Site Design Plus;
 • Вмъкване и обработка на точки;
 • Създаване и редакция на повърхнина;
 • Добавяне на оси и обработка на нивелетни решения;
 • Създаване и редактиране на типов напречен профил;
 • Пътни платна, бордюри, откоси;
 • Функции за рехабилитация на пътно платно;
 • Прилагане на уширения и надвишения;
 • Изграждане на автоматични кръстовища;
 • Промяна на бордюрните линии и нивелета;
 • Създаване на кръгово кръстовище;
 • Визуализация и анализ проектния модел;
 • Стилове за разпечатване;
 • Пресмятане на обеми;
 • Извличане на координати в план и файл.

За информация: 088/9240051 или на infra@cadpoints.com