Обучение

Тридневен онлайн курс Civil Site Design (18 учебни часа)

Цена: 390 лв с ДДС


Базовият курс по Civil Site Design е насочен към пътните проектанти за:

 • Създаване модел на пътя;
 • Изграждане на кръстовища;
 • Рехабилитация на пътища;
 • Създаване на цялостна проектна документация;

ПРОГРАМА:

 • Начални настройки на Civil Site Design;
 • Създаване на нивелетата;
 • Импорт и Експорт на нивелета;
 • Създаване и редактиране на типов напречен профил;
 • Пътни платна, бордюри, откоси;
 • Функции за рехабилитация на пътно платно;
 • Прилагане на уширения и надвишения;
 • Изграждане на автоматични кръстовища;
 • Промяна на бордюрните линии и нивелета;
 • Създаване на кръгово кръстовище;
 • Промяна на проектния модел;
 • Стилове за разпечатване;
 • Пресмятане на обеми;
 • Извличане на координати в план и файл.

За информация: 088/9240051 или на infra@cadpoints.com