Нова версия Civil Site Design v18.20

Излезе нов версия на Civil Site Design v18.20, която включва много нови функции и подобрения. Тя може да бъде свалена от Civil Survey Solutions Subscription Portal или през Welcome Screen на Вашия Civil Site Design.

Civil Site Design v18.20 поддържа следните платформи:

 • AutoCAD Civil 3D 2013 – 2018;
 • AutoCAD 2013 – 2018;
 • BricsCAD v16 – v17.

Model Viewer 

 • Добавен е нов стил Rendered with Edges и могат да се визуализират хоризонталите на повърхнината и граници на повърхнината, дефинирани в Surface Manager.
 • Добавена е и функция Combined Surfaces & Settings в интерфейса на Model Viewer.

Повърхнини

 • В Surface Manager е добавен нов бутон Boundaries, с който можете да вземете граница от друга повърхнина;
 • Олеснени са имената на етикетите на повърхнините.

Оси – По време на създаване и редакция на оста се появява стрелка по нарастване на пикетажа.

Пътища

 • В Grading обектите можете отложите създаването на повърхнина, както и да замените C.L. с друг, за да имате по-добра визуализация в Model Viewer.
 • Добавена е нова команда Threads, с която могат да се запазват повтарящи се команди, като например обновяване на съдържанието на пътя.
 • Подобрени прозорци за командите Create Road / Profile Strings и Resample Sections.
 • Подобрени граници на повърхнините при експорт в Civil 3D.
 • Подобрен прозорец за редакция на нивелетата – Automate Vertical Design

Тръби

 • Нова библиотека с шахти, етикети и икони в common директорията;
 • Нови водосборни таблици и блокове;
 • Подобрения в Pipe Draw Settings и Global Draw Settings;
 • Подобрени етикети и стилове.

Повече информация можете да прочетете тук.

https://youtu.be/AqayBLxFwBA