Civil Site Design – Инфраструктурен Софтуер

Проектиране на улични и пътни трасета

 • Автоматично предлагане на нивелетно решение;
 • Промяна на нивелетата за нуждите на рехабилитацията – проследяване на ръб вляво и вдясно;
 • Добавяне на типови напречни профили от библиотека;
 • Създаване на потребителски типови напречни профили;
 • Норми за проектиране на уширения и надвишения;
 • Възможност за редактиране на определени криви;
 • Изчисляване и автоматично балансиране на обемите за изкопи и насипи;
 • Пресмятане на особено дълги трасета;
 • Цялостна проектна документация за минути – план, надлъжни и напречни профили, количествени изчисления, координати на оси, бордюри и др;
 • Вертикалната планировка е обвързана и промените се отразяват динамично.

 

Кръстовища в Civil Site Design

 • Автоматично създаване на бордюри – по радиус, по полилиния и др;
 • Автоматично предлагане на нивелета на бордюрите, но с възможност за промяна;
 • Добавяне на острови в кръстовището – по полилиния;
 • Автоматично предлагане на нивелета на островите, но с възможност за промяна;
 • Динамична връзка между нивелетните решения на улиците, влизащи в кръстовището;
 • Тримерен модел и пълна документация.

Кръгови кръстовища и обръщателни кръгове

 • Лесен интерфейс за задаване на входните елементи – навлизащите улици, външен и вътрешен кръг  бордюри и/или острови.
 • Автоматично предлагане на нивелета за всяка една от линиите, но с възможност за промяна на надлъжните профили.
 • Триизмерен модел и пълна документация.

Уширения до оси и сгради

 • Лесно задаване на входните елементи – уширения и промяна на типовия профил;
 • Автоматична промяна на документацията и количествените сметки;
 • Прочитане на нивелетата на съседна ос и автоматична връзка между тях.

Проектиране на тръбни обекти

Удобен потребителски интерфейс за проектиране на водоснабдителни,  канализационни и дренажни системи, което позволява съвместното проектирането на тези мрежи и спестява много време;

 • Функционалността за разполагане на тръби и шахти е подобрена и разполагате с повече контрол  върху нивата на тръбите и шахтите. Отстоянията и нивата на шахтите се свързват с проектираните пътища и се обновяват само с едно щракване на мишката след промяна на трасето и нивото на пътя. Добавени са инструменти за проверка на относителното разположение на шахтите и пътя;
 • Настройваеми форми за отчет осигуряват изход на данни в необходим на потребителя формат.

Обобщена функционалност или защо с Civil Site Design ще спечелим време и пари:

 • Предлага проектно решение дори и за изключително сложни задачи;
 • Дава възможност за промяна на всеки един от проектните елементи;
 • Документация за минути – план, надлъжни и напречни профили, количествени сметки, писани профили, координати и др;
 • Автоматично обновяване на проектната геометрия и на документацията;
 • Бързина и сигурност във всеки един етап на проекта (дори и с лаптопа на обекта);
 • Възвръщане на инвестицията чрез революционно подобряване на начина на работа.