Civil Site Design Plus – Надвишения и контрол на нивелета на канавка (видео)

CSD Plus пример за надвишения и контрол на нивелета на канавка:

  • Прилагане и редакция на надвишения на настилка и банкет (Apply Superelevation);
  • Типови напречни профили за канавки ляво и дясно (Left & Right with or without Ditch) и прилагане на условия за изкоп при банкета (Conditional Templates);
  • Задаване на String по канавката и промяна на геометрията в надлъжния профил.