Civil Site Design Plus – Conditional Templates and Excel Link (Видео)

Кратко видео за създаване на условия за канавки дясно и ляво и връзка с MS Excel:

  • Шаблони и условия за прилагане при изкоп и насип;
  • Редакция на списъците от Conditional Templates Overrides;
  • Експорт и редакция на канавки дясно и ляво в MS Excel;
  • Вмъкване на редактираните списъци в Civil Site Design Plus.