Civil Site Design Plus – Roundabout Design (видео)

Кратко видео за създаване на кръгово кръстовище в Civil Site Design Plus:

  • Създаване на типови напречни профили за двата пътя и кръга;
  • Управление на геометрията на кръстовището с цел добро отводняване;
  • Добавяне на кръговата геометрия и обединяване с TotalModel повърхнината;
  • Редакция и визуализация на кръговото кръстовище.