Онлайн семинар 31 Юли 2024 – Геодезическа функционалност в Civil Site Design Plus

Онлайн семинар 31 Юли 2024 (15:00 – 16:00)

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме геодезическата функционалност в Civil Site Design Plus:

  • Вмъкване на точки и работа с точкови групи;
  • Точкови стилове и настройки на визуализацията;
  • Автоматично връзване на линейни обекти по кодове и редакция;
  • Точкови репорти спрямо оси, повърхнини и други обекти;
  • Извличане на трасировъчни точки от проекта;
  • Визуализация на точките в моделния, вертикалния или напречния редактор;

Регистрация