Проектиране на автобусни спирки и отбивки за паркиране (видео)

Онлайн представяне на Civil Survey Solutions за проектиране на автобусни спирки и отбивки за паркиране със Civil Site Design: