Author Archives: Blagoy Ovcharov

Какво ново във версия Civil Site Design v25

Новият Civil Site Design V25 може да бъде инсталиран на следните платформи:

 • AutoCAD 2019 – 2025
 • Civil 3D 2019 – 2025
 • BricsCAD V21 – V24

Custom Variations | ScriptX
ScriptX е външен скриптов редактор за дефиниране и прилагане на промени в напречната геометрия на пътя – откоси, рампи, наклонени бордюри др.
В Design Data Form редактора (секцията Custom Variation) се намират списък с напречни редакции, които можете да свалите като външен скрипт файл. После в ScriptX редактора можете да настроите последователност от команди за съответните кодове и пикетни точки за приложение в геометрията на модела.

Ограничаване на повърхнини по кодове
Подобрено е триангулирането на проектните повърхнини чрез прилагане на кодове на триъгълниците за премахване, с което се оптимизира финалната геометрия. Кодовете, които прилагате, могат да се запишат във файл и да се прилагат и за други проектни модели.

Експорт на повърхнини и на модел
С новия интерфейс на версия CSD v25 можете да извлечете повърхнини в редица файлове формати като LandXML, 12da, DWG (3D Faces), DXF (3D Faces), TIFF, IFC, DEM, OBJ, STL, Point File и 3D PDF. Тримерният CSD модел може да бъде експортиран като 2D или 3D полилинии в DWG или DXF формат.

Осови напречни линии по слой
С тази нова функция можете да сгъстявате напречните линии на пътния модел на базата на върховете на 2D и 3D полилинии, така че да се опишат идеално уширенията вляво и вдясно. Необходимо е съответните полилинии да са в даден слой и при неговото избиране в Sample Sections by Layer опцията, геометрията на пътя идеално ще покрие тази на полилиниите.

Toolspace подобрения и нов Grading String Manager

В Toolspace секцията можете вече да печатате надлъжни и напречни профили, както и да включвате / изключвате напречните линии на дадена ос.
Чрез добавения Grading String Manager в секцията Toolspace можете да включвате / изключвате автоматичното подновяване на Grading обектите в модела.

Бързи команди в VGE редактора
В новата версия CSD v25 са добавени редица бързи комнди (CTRL + друг бутон) в VGE прозореца за надлъжна редакция. Можете по-лесно да добавяте / изтривате връх, да плъзгате по входящ или изходящ наклон и да включвате прозорзите за напречна редакция, шаблони, обеми, както и други полезни функции.

Вижте повече …

Конференция Civil Site Design Plus – 28 Май 2024

КАД Пойнт Ви кани на конференция за Civil Site Design Plus – най-доброто решение за пътно проектиране. Специално за събитието ще е Флорин Балку от Australian Design Company, който ще Ви представи новостите в Civil Site Design Plus, реализирани проекти по света и ще изтегли 5 безплатни годишни лиценза за 5 човека от присъстващите.

Програма и регистрация

Civil Site Design Plus – Част 2 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 2 от 3) се продължава с изграждане и редакция на базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

 • Промяна на параметрите на пътния обект;
 • Редакция на земна основа;
 • Надлъжни и напречни профили;
 • Обеми и анализ на видимост;
 • Пътна маркировка.

Civil Site Design Plus – Част 1 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 1 от 3) се изгражда и редактира базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

 • Точки и повърхнини;
 • Оси и надлъжни профили;
 • Типови напречни профили;
 • Редакция на модела.

Онлайн курс Civil Site Design 07-09 Юни

Тридневен онлайн курс Civil Site Design (18 учебни часа)
07 Юни – 09 Юни 2022 (всеки ден от 09:00 до 14:00)

Цена: 390 лв с ДДС


Базовият курс по Civil Site Design е насочен към пътните проектанти за:

Създаване модел на пътя;
Изграждане на кръстовища;
Рехабилитация на пътища;
Създаване на цялостна проектна документация;

Програма

Civil Site Design – European Digital Conference (3 и 4 Ноември 2021)

Нашите партньори от Australian Design Company (дистрибутор на Civil Site Design за Европа) организират онлайн Civil Site Design конференция на 03 и 04 Ноември 2021. Събитието ще се проведе изцяло на английски език. Вижте програмата за двата дни на конференцията и се регистрирайте за всеки един от дните:


Програма за Ден 1 (03 Ноември 2021):

10:00 – 10:15Welcome SessionFlorin Balcu
10:15 – 10:25Developer DiscussionDr Peter Bloom
10:25 – 11:15Project Assist AIAndrew Banson
11:15 – 11:45BIM in Civil Site DesignAndrew Banson
11:45 – 12:30New Features | Part 1Jonathan Taylor
12:30 – 13:00Project ExamplesFlorin Balcu
13:00 – 13:15Closing SessionFlorin Balcu

Регистрация за Ден 1 (03 Ноември 2021)


Програма за Ден 2 (04 Ноември 2021):

10:00 – 10:15Future of Civil Site DesignAndrew English
10:15 – 10:45Survey in Civil Site DesignAndrew Banson
10:45 – 11:30New Features | Part 2Shane Ororke
11:30 – 12:15Project ExamplesFlorin Balcu
12:15 – 13:15Q&A & CloseFlorin Balcu

Регистрация за Ден 2 (04 Ноември 2021)


Новото в Civil Site Design V22.10

Излезе новата версия Civil Site Design V22.10 за AutoCAD 2016-2022 / Civil 3D 2016-2022 / BricsCAD v21 (и по-нов), както и Civil Site Design Plus (върху AutoCAD OEM). Ето и някои от основните подобрения в новата версия:

 • Представяне на хоризонтална / вертикална решетка и на курсорен кръст във Вертикалния редактор (Vertical Grading Editor) и в Редактора на сечения (Cross Section Editor), както и настройка на цветовете и големината на новите елементи;
 • Multi String Edit нов диалогов прозорец, в който можете да извършите промени наведнъж за повече на брой оси – смяна на честотата на сеченията, базовата повърхнина или шаблона на пътя;
 • Нова команда String from Code, с която лесно можете да създавате оси и профили от код в даден отрязък на пътя и да ги добавяте към избран проектен модел. Към създадения String могат да се добавят шаблони и различни вариации за изтриване след код и задаване на откос;
 • Значителни подобрения при оси като редактиране чрез манипулатори, едновременен преглед и редакция за всички чупки в оста, проверка за минимален радиус, експорт в таблици и много други;
 • Представяне на дължината на Grading обекта и задаване на сложни откосни шаблони;
 • Добавен експорт на точки и редица подобрения в точковите групи – преномериране, разместване по Z , отпечатване върху повърхнина, смяна на кода и много други;
 • С новата Batch Print команда можете да отпечатате по-бързо Вашия проект;

Пълен списък с цялата нова функционалност можете да видите тук …