Курс по Civil Site Design за Пътно Проектиране 19-21 Юни 2018

КАД Пойнт организира курс на обучение по Civil Site Design за Пътно Проектиране:

 

19 Юни (Вторник) – 21 Юни (Четвъртък) 2018 от 10:00 до 14:00 – общо 15 учебни часа;

 

Цена: 390 лв с ДДС, за студенти – 270 лв с ДДС;

 

Програма на курса:

Начални настройки на Civil Site Design;
Създаване на нивелетата;
Импорт и Експорт на нивелета;
Създаване и редактиране на типов напречен профил;
Пътни платна, бордюри, откоси;
Функции за рехабилитация на пътно платно;
Прилагане на уширения и надвишения;
Изграждане на автоматични кръстовища;
Промяна на бордюрните линии и нивелета;
Създаване на кръгово кръстовище;
Промяна на проектния модел;
Стилове за разпечатване;
Пресмятане на обеми;
Извличане на координати в план и файл.