Излезе нова версия Civil Site Design v21

Новата версия Civil Site Design v21 може да се инсталира върху Civil 3D 2015 – 2021, AutoCAD 2015 – 2021 и BricsCAD v20. Наличен е също така и продукта Civil Site Design Plus, (вграден в AutoCAD OEM – икономично ефективен продукт, тъй като лицензът е постоянен, а не годишен). За повече информация, не се колебайте да се свържете с КАД Пойнт.

Ето ги и основните подобрения и нови фукции в Civil Site Design v21:

  • Напълно функционален експорт на тръбни мрежи от Civil Site Design в Civil 3D. Извлича се пълната информация за свързани тръби и връзки и се прехвърлят успешно всички имена и описания на обекти от Civil Site Design към Civil 3D.
  • Поддръжка на BricsCAD повърхнини – когато се ползва базов BricsCAD BIM V20. Тази нова функционалност дава възможност за двупосочен обмен на стандартни и обемни повърхнини между Civil Site Design и BricsCAD BIM.
  • Може да се управлява по-лесно прозореца за дефиниране на шаблони. Подобрени са и допълнителните прозорци за посочване и настройки на шаблон, като е добавена и възможност за търсене на елементи по материал.
  • Подобрен прозорец за добавяне на допълнителен пикетаж.
  • Вече се пази информация и за вертикалните чупки в обекта ос, което подобрява процеса на редакция на оста. Тази нова вертикална информация е налична и за обмен през XML файлове.

Повече информация за новите функции в Civil Site Design v21 можете да видите тук