Category Archives: Civil Site Design Plus

Civil Site Design Plus – Roundabout Design (видео)

Кратко видео за създаване на кръгово кръстовище в Civil Site Design Plus:

 • Създаване на типови напречни профили за двата пътя и кръга;
 • Управление на геометрията на кръстовището с цел добро отводняване;
 • Добавяне на кръговата геометрия и обединяване с TotalModel повърхнината;
 • Редакция и визуализация на кръговото кръстовище.

Civil Site Design Plus – Conditional Templates and Excel Link (Видео)

Кратко видео за създаване на условия за канавки дясно и ляво и връзка с MS Excel:

 • Шаблони и условия за прилагане при изкоп и насип;
 • Редакция на списъците от Conditional Templates Overrides;
 • Експорт и редакция на канавки дясно и ляво в MS Excel;
 • Вмъкване на редактираните списъци в Civil Site Design Plus.

Онлайн семинар 31 Юли 2024 – Геодезическа функционалност в Civil Site Design Plus

Онлайн семинар 31 Юли 2024 (15:00 – 16:00)

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме геодезическата функционалност в Civil Site Design Plus:

 • Вмъкване на точки и работа с точкови групи;
 • Точкови стилове и настройки на визуализацията;
 • Автоматично връзване на линейни обекти по кодове и редакция;
 • Точкови репорти спрямо оси, повърхнини и други обекти;
 • Извличане на трасировъчни точки от проекта;
 • Визуализация на точките в моделния, вертикалния или напречния редактор;

Регистрация

Civil Site Design Plus – Надвишения и контрол на нивелета на канавка (видео)

CSD Plus пример за надвишения и контрол на нивелета на канавка:

 • Прилагане и редакция на надвишения на настилка и банкет (Apply Superelevation);
 • Типови напречни профили за канавки ляво и дясно (Left & Right with or without Ditch) и прилагане на условия за изкоп при банкета (Conditional Templates);
 • Задаване на String по канавката и промяна на геометрията в надлъжния профил.

Civil Site Design Plus проектиране на улици, кръстовища и уширения (Част 2)

Втора част от Civil Site Design Plus пример за проектиране на улици, кръстовища и уширения:

 • Добавяне на помощни повърхнини с наклон и отстояние от даден код чрез String Code Surface Extend;
 • Създаване на String обекти по помощната повърхнина с Create Draped Profile Strings;
 • Моделиране на отворени и затворени Grading обекти с типов напречен профил и с възможност за промяна на геометрията по нивелетата;
 • Отпечатване на Design Constraints във вертикалния редактор и контролиране на нивелетата;
 • Общ модел на проекта (Model Builder) от автоматичния TotalModel на пътища и кръстовища + допълнителните String и Grading обекти.

Civil Site Design Plus проектиране на улици, кръстовища и уширения (Част 1)

Първа част от Civil Site Design Plus пример за проектиране на улици, кръстовища и уширения:

 • Вмъкване на сателитна повърхнина и снимка от Google или Bing;
 • Създаване на улични оси, типови напречни профили и тяхната редакция за конкретната улица;
 • Автоматично създаване на бордюри и редакция на радиуса;
 • Нагласяване на нивелети и напречни профили за по-добро оттичане на повърхностните води;
 • Уширение до полилиния, създаване и редакция на бордюрен профил (String from Code);
 • Визуализация в Model Viewer на Civil Site Design Plus.

CSD Plus пример за рехабилитация и реконструкция (видео)

Пример за рехабилитация и реконструкция в Civil Site Design Plus:

 • Вмъкване на точки и характерни линии – център, ляво и дясно;
 • Сравняване на централните точки с проектната ос;
 • Задаване на линиите на сеченията в централните точки;
 • Типов напречен профил за рехабилитация и реконструкция;
 • Контрол на надлъжния профил с информация за минимална дълбочина в ляво и дясно;
 • Подробен репорт за напречните никлони и преглед на предложените проектни надвишения в кривите.

Civil Site Design Plus – Кръгово, улици и скосени бордюри (видео)

В това видео разглеждаме как да изградим модел на кръгово и входящи улици със Civil Site Design Plus:

 • Вмъкване на LandXML на терен и оси;
 • Създаване на типов напречен профил;
 • Автоматични улици и бордюри;
 • Въртене и уширение на настилка;
 • Скосяване на бордюри.

Конференция Civil Site Design Plus – 28 Май 2024

КАД Пойнт Ви кани на конференция за Civil Site Design Plus – най-доброто решение за пътно проектиране. Специално за събитието ще е Флорин Балку от Australian Design Company, който ще Ви представи новостите в Civil Site Design Plus, реализирани проекти по света и ще изтегли 5 безплатни годишни лиценза за 5 човека от присъстващите.

Програма и регистрация