Civil Site Design V17.014 поддържа новата BricsCAD V17

Последната версия на Civil Site Design V17.014 вече поддръжа BricsCAD V17 и включва редица нови функции:

  • Импорт на повърхнини и карти от Google Earth, Bing Maps и други;
  • Подобрени функции за пътна маркировка – Използване на полилинии за създаване на сигнализация в план и извличане на таблици от модела;
  • Подобрения в 3D анализа за видимост и създаване на таблична спецификация;
  • Обмяна на повърхнини за HEC-RAS анализ;
  • Редакция на оси чрез манипулатори;
  • Подобрени функционалност на Grading обекти;
  • GENIO експорт подобрения