Category Archives: Uncategorized

Нови напречни сечения

В новия Civil Site Design v16.1 изцяло е подменен начина на разпечатване на напречните сечения. Новият прозорец Section Plotting включва редица предимства като предварително зададени стилове на профилни линии, надписи и антетки, както и възможност а създаване на потребителски. Освен това прозореца е независим и Вие можете да преглеждате всеки един от чертожните листи в Preview режим още преди да сте ги разпечатали. Напречни Сечения

Ново име на Advanced Road Design

Advanced Road Design вече има ново име – Civil Site Design.

Промяната се налага, тъй като в програмата има редица функции за проектиране на площни обекти, не само на линейни, каквито са пътища и улици. Новото име Civil Site Design по-пълно описва програмата като цялостно инфраструктурно решение:

  • Проектиране на линейни обекти – Пътища, улици, връзки;
  • Вертикално планиране – Парцели, площадки, обемни работи;
  • Тръбно проектиране – ВиК и други проводи.

CSD