Civil Site Design Plus – Част 3 от 3 – Видео

В този последен онлайн семинар (Част 3 от 3) за Civil Site Design Plus разглеждаме:

  • Динамични кръстовища;
  • Рехабилитация на съществуващ път.