Civil Site Design Plus проектиране на улици, кръстовища и уширения (Част 1)

Първа част от Civil Site Design Plus пример за проектиране на улици, кръстовища и уширения:

  • Вмъкване на сателитна повърхнина и снимка от Google или Bing;
  • Създаване на улични оси, типови напречни профили и тяхната редакция за конкретната улица;
  • Автоматично създаване на бордюри и редакция на радиуса;
  • Нагласяване на нивелети и напречни профили за по-добро оттичане на повърхностните води;
  • Уширение до полилиния, създаване и редакция на бордюрен профил (String from Code);
  • Визуализация в Model Viewer на Civil Site Design Plus.