Ново име на Advanced Road Design

Advanced Road Design вече има ново име – Civil Site Design.

Промяната се налага, тъй като в програмата има редица функции за проектиране на площни обекти, не само на линейни, каквито са пътища и улици. Новото име Civil Site Design по-пълно описва програмата като цялостно инфраструктурно решение:

  • Проектиране на линейни обекти – Пътища, улици, връзки;
  • Вертикално планиране – Парцели, площадки, обемни работи;
  • Тръбно проектиране – ВиК и други проводи.

CSD