Нови напречни сечения

В новия Civil Site Design v16.1 изцяло е подменен начина на разпечатване на напречните сечения. Новият прозорец Section Plotting включва редица предимства като предварително зададени стилове на профилни линии, надписи и антетки, както и възможност а създаване на потребителски. Освен това прозореца е независим и Вие можете да преглеждате всеки един от чертожните листи в Preview режим още преди да сте ги разпечатали. Напречни Сечения