Онлайн курс Civil Site Design 07-09 Юни

Тридневен онлайн курс Civil Site Design (18 учебни часа)
07 Юни – 09 Юни 2022 (всеки ден от 09:00 до 14:00)

Цена: 390 лв с ДДС


Базовият курс по Civil Site Design е насочен към пътните проектанти за:

Създаване модел на пътя;
Изграждане на кръстовища;
Рехабилитация на пътища;
Създаване на цялостна проектна документация;

Програма