Civil Site Design Plus – Част 1 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 1 от 3) се изгражда и редактира базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

  • Точки и повърхнини;
  • Оси и надлъжни профили;
  • Типови напречни профили;
  • Редакция на модела.