Civil Site Design Plus – Кръгово, улици и скосени бордюри (видео)

В това видео разглеждаме как да изградим модел на кръгово и входящи улици със Civil Site Design Plus:

  • Вмъкване на LandXML на терен и оси;
  • Създаване на типов напречен профил;
  • Автоматични улици и бордюри;
  • Въртене и уширение на настилка;
  • Скосяване на бордюри.